Trích đoạn video mừng tết trung thu của thôn Quốc lộ IA

Trích đoạn video mừng tết trung thu của thôn Quốc lộ IA 
1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thật tuyệt vời. Quốc lộ IA cố lên