Một số hình ảnh chùa Lý Hòa ngày 29 /12/Nhâm Thìn

Chiều nay ngày 29 /12 năm Nhâm Thìn . Ad cùng với một số lãnh đạo địa phương sau khi làm lễ Thượng Nêu ở Đình Lý Hòa tiếp tục dâng hương ở Chùa Lý Hòa. Sau đây là một số hình ảnh được chụp tại chùa Lý Hòa ngày cuối cùng của năm Nhâm Thìn:. Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: