Một số hình ảnh chùa Lý Hòa ngày 29 /12/Nhâm Thìn

Chiều nay ngày 29 /12 năm Nhâm Thìn . Ad cùng với một số lãnh đạo địa phương sau khi làm lễ Thượng Nêu ở Đình Lý Hòa tiếp tục dâng hương ở Chùa Lý Hòa. Sau đây là một số hình ảnh được chụp tại chùa Lý Hòa ngày cuối cùng của năm Nhâm Thìn:. Liên hệ với Admin

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.