Một số hình ảnh Thượng Nêu ở Đình Lý Hòa

Do thời gian không có nhiều nên BBT chỉ cập nhật hình ảnh để bà con xa quê cập nhật tình hình đón tết ở Quê hương, còn Video sẽ được tiếp tục trong thời gian tiếp theo
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: