Một số hình ảnh Thượng Nêu ở Đình Lý Hòa

Do thời gian không có nhiều nên BBT chỉ cập nhật hình ảnh để bà con xa quê cập nhật tình hình đón tết ở Quê hương, còn Video sẽ được tiếp tục trong thời gian tiếp theo
Liên hệ với Admin

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.