Hộ cận nghèo nên tham gia bảo hiểm y tế

Thời gian qua Bảo hiểm y tế (BHYT) dành cho hộ cận nghèo tuy được nhà nước hỗ trợ nhiều nhưng số hộ cận nghèo tham gia BHTY còn rất thấp. Hiện nay BHYT hộ cận nghèo được Nhà nước hổ trợ 70 % mệnh giá thẻ theo BHYT (Quyết định 608/UBND - VX ngày 04/6/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình).
Năm 2013 dự án hỗ trợ công tác y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ  hỗ trợ theo 2 mức:
* 5% mệnh giá thẻ nếu người cận nghèo mua BHYT với hình thức từng cá nhân riêng lẽ.
* 10% mệnh giá thẻ nếu người cận nghèo mua BHYT với hình thức mua theo hộ gia đình (100% thành viên trong hộ gia đình cận nghèo mua BHYT)
- Người cận nghèo chỉ đóng 25% mệnh giá thẻ nếu mua từng cá nhân và chỉ đóng 20% mệnh giá thẻ nếu cả hộ gia đình tham gia BHYT
Ví dụ : Hộ cận nghèo A có 6 thành viên  tham gia BHYT tại thời điểm đầu năm 2013 khi mức lương tối thiểu là 1.050.000 đồng tương đương với mức đóng BHYT 567.000 đồng/ 1 thẻ/ 1 năm sử dụng.
- Khi tham gia từng cá nhân riêng lẻ trong hộ gia đình cận nghèo, được hổ trợ 70%, Dự án hỗ trợ 5% mức đóng của người cận nghèo 25% còn lại tương đương với số tiền là 141.175đồng /1 thẻ/ 1 năm sử dụng
- Khi tham gia từng đầy đủ cả  hộ gia đình cận nghèo, được hổ trợ 70%, Dự án hỗ trợ 10% mức đóng của người cận nghèo 20% còn lại và mức đóng được giảm trừ theo quy định cụ thể :
+ Người thứ nhất cần đóng:        113.4000 đồng/ thẻ/ 1 năm sử dụng
+ Người thứ hai cần đóng:            102.060 đồng/ thẻ/ 1 năm sử dụng  
+ Người thứ ba cần đóng:              90.7200 đồng/ thẻ/ 1 năm sử dụng 
+ Người thứ bốn cần đóng:             79.380  đồng/ thẻ/ 1 năm sử dụng  
+ Người thứ năm trở đi cần đóng:   68.040  đồng/ thẻ/ 1 năm sử dụng 
Để các người dân thuộc hộ cận nghèo  được thụ hưởng những thành quả về an sinh xã hội mà Đảng và Nhà nước ta thực hiện. Trong điều kiện giá viện phí điều chỉnh tăng như hiện nay, nếu không tham gia BHYT, chất lượng cuộc sống của người cận nghèo chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng lớn. Nếu người cận nghèo không tham gia BHYT chẳng những sẽ ảnh hưởng đến chính bản thân họ, mà còn ảnh hưởng đến lộ trình thực hiện BHYT toàn dân trong toàn xã, cho nên  các người thuộc hộ cận nghèo nên tham gia BHYT  để được bảo đảm tốt quyền lợi khám, chữa bệnh khi ốm đau.


Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: