SÔNG VÀ BIỂN

Dòng sông em bắt đầu từ biển của anh. 
Có lẽ thế, 
Nên lòng sông không phẳng lặng. 
Biển của anh 
Lúc dịu êm, lúc thâm trầm xa vắng, 
Nên sông cứ cồn cào những lúc triều lên.
Dòng sông em bắt đầu từ anh. 
Cũng là nơi bắt đầu nỗi nhớ. 
Sông mải miết tìm về nơi gặp gỡ 
Nơi sông và biển giao hòa.
Dòng sông em chảy về phía biển anh, 
Đếm thời gian bằng từng giờ từng phút, 
Bằng hơi thở cuộn tràn trong ngực, 
Cuốn về phía anh, thành sóng dâng trào.
Biển sẽ cuốn em về tận nơi nao? 
Có thể đi đến cùng trời cuối đất? 
Biển dữ dội, sôi trào khi gió quất 
Hãy cứ hóa em thành muôn sóng bạc đầu.


Huỳnh Mai

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: