Đồng hương Lý Hòa tại Nha Trang ủng hộ xây dựng sân vận động Lý Hòa đợt I

Hòa chung không khí ủng hộ xây dựng sân vận động Lý Hòa do MTTQVN xã Hải Trạch phát động, Đồng hương Lý Hòa tại Nha Trang - Khánh Hòa cũng góp phần chung tay cùng với quê hương, vì số gia đình con em Lý Hòa ở Nha Trang - Khánh Hòa  không được nhiều, nên số lượng tiền ủng hộ cũng hạn chế, tuy nhiên đó cũng là niềm khích lệ động viên cho xã nhà, có nhiều gia đình vận động luôn cả con cũng đóng góp như gia đình Anh Thắng Chị Viện, Gia đình Anh quý Chị Nhung...

Sau đây là danh sách và số tiền mà con em Lý Hòa tại Nha Trang - Khánh Hòa đã đóng góp được gửi về cho Ban vận động:


STT
Họ và Tên
Số Tiền
  1
Phan Lâm Đức vợ Hồ Thị Cạ
     500 000
  2
Phan Thắng Vợ Phan Thị Viện
  2 000 000
  3
Phan Thị Hòa ( con gái anh Thắng chị Viện )
     500 000
  4
Nguyễn Duy Chung vợ Phan Kim Khánh
 ( con anh Thắng Viện)
     500 000
  5
Hồ Sỹ Linh
     500 000
  6
Nguyễn Anh Tuấn
     500 000
  7
Phan Thị Hường ( mệ Chộ) Chồng Hùng
     500 000
  8
Hồ Thị Quy Chồng là Nguyễn Văn Dũng
  1 000 000
  9
Nguyễn Văn Triển Vợ : Hồ Thị Liên
  1 000 000
10
Nguyễn Văn Hải ( Con chú Hưởng )
  1 000 000
11
Trương Lê Bình Vợ Huỳnh Lê Kim Oanh
     500 000
12
Nguyễn Ngọc Quý , Nguyễn thị Hồng Nhung
  5 000 000
13
Nguyễn Hồng Ngọc Trang ( Con gái Quý Nhung )
  1 000 000
14
Nguyễn Ngọc Quang ( Con Quý Nhung )
     500 000
15
Nguyễn Văn Túy ( con Chị Đềng Anh Quý 050)
     500 000

 Tổng cộng
15 500 000

Tổng số tiền : Mười lăm triệu năm trăm ngàn đồng
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: