Đại hội UBMTTQVN xã Hải Trạch nhiệm kỳ 2013 -2018

Năm năm qua, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, Chương trình hành động đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã nhiệm kỳ 2008-2013, Đại hội Mặt trận TQVN huyện lần thứ XIV, trên địa bàn xã nhà có nhiều thuận lợi cơ bản, nhưng cũng không ít khó khăn thách thức, đã tác động không nhỏ đến đời sống kinh tế-xã hội, đến việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng
Dưới sự lãnh đạo của BCH đảng bộ, điều hành của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, ý thức tự lực, tự cường, lao động sáng tạo, xây dựng xã nhà ngày càng đổi mới, đạt nhiều thành tích quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Sáng nay ngày 06 tháng 11 năm 2013, được sự nhất trí của UBMTTQVN huyện Bố Trạch, Thường vụ Đảng Ủy xã Hải Trạch, UBMTTQVN xã Hải Trạch tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2013 - 2018. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có các đ/c thay mặt Thường trực UBMT huyện Bố Trạch, Thường Vụ Đảng Ủy, HĐND, UBND, đại diện các ban ngành cấp xã và 103 vị đại biểu tiêu biểu trong toàn xã cũng có mặt.
Đại hội đã làm việc hết sức nghiêm túc trên tin thần dân chủ và đã bầu ra BCH UBMTTQVN xã Hải Trạch khóa mới nhiệm kỳ 2013 - 2018 là 38 vị và bầu ra Ban thường vụ 3 đ/c gồm : Đ/c Phan Thị Ánh Nguyệt giữ chức vụ Chủ Tịch UBMT xã, đ/c Đoàn Xuân Chậu và đ/c Đặng Minh Cương  giữ chức vụ Phó CT UBMT xã. Đại hội cũng bầu ra 6 đ/c thay mặt UBMT xã tham dự Đại hội UBMT huyện Bố Trạch.
Sau đây một số hình ảnh tại Đại hội UBMT xã Hải Trạch nhiệm kỳ 2013 - 2018:
 

 
Văn nghệ chào mừng Đại hội
Đại diện thôn Nội Hải phát biểu

Đại diện HCTĐ phát biểu

Lãnh đạo MUTQVN huyện Bố Trạch phát biểu

Đại diện CCB phát biểu


Tổ thư kíXem toàn văn báo cáo tại Đại hội bấm vào đây
Liên hệ với Admin QRCode

Không có nhận xét nào: