Hội đồng hương Lý Hòa tại TP Hồ Chí Minh ủng hộ Sân vận động đợt II lần 2

Công trình xây dựng sân vận động làng Lý Hòa đến thời điểm hiện nay cơ bản đã xong phần thô, số tiền vận động đợt I đã hết và có âm khoảng 140 triệu đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQVN xã và của Ban vận động ủng hộ xây dựng sân vận động Hội con em đồng hương Lý Hòa tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ủng hộ đợt II lần 2.

Trong khi đó đợt II lần 1 đã có hai gia đình ủng hộ 200 triệu đồng (Gia đình anh chị  Phan Thanh Toàn và Trần Quý Xuân Sơn ủng hộ 150 triệu đồng gia đình anh chị Phạm Ngọc Thái và Nguyễn Thị Dung ủng hộ 50 triệu đồng)
Danh sách đồng hương Lý Hòa tại TP Hồ Chí Minh ủng hộ Sân vận động đợt II lần 2
TT
HỌ VÀ TÊN
SỐ TIỀN (VNĐ)
GHI CHÚ
1
PHAN THỊ HẢO (TOÀN)
1.000.000

2
PHAN ÁI THÀNH (LAN)
1.000.000

3
TRẦN VĂN LUYỆN(THẢO)
1.000.000

4
HỒ MINH ĐỨC
1.000.000

5
PHANTHANH TÚ
500.000

6
PHAN TUẤN
500.000

7
PHAN TRUNG THÁI
500.000

8
NGUYỄN VĂN HÙNG
1.000.000

9
LÊ THÀNH CHUNG
500.000

10
HỒ LONG
500.000

11
NGUYỄN VĂN BÀY
500.000

12
HỒ SƠN
500.000

13
PHAN THỊ HÒA
500.000

14
PHAN THỊ MAI
500.000

15
PHAN THỊ MIÊN
500.000

16
NGUYỄN HOÀNG GIÁP
2.000.000

17
NGUYỄN THỊ AN
2.000.000

TỔNG CỘNG: 14.000.000 đồng ( Mười bốn triệu đồng chẳn)

Xem thêm >>Danh sách đồng hương Lý Hòa tại TP Hồ Chí Minh ủng hộ Sân vận động đợt II lần 1

Liên hệ với Admin QRCode

Không có nhận xét nào: