Lý Hòa sau cơn bão số 10

Sau cơn bão số 10 năm 2013 , Lý Hòa xã Hải Trạch bị tàn phá nặng nề cơ sỡ vật chất của nhà nước và của nhân dân. Cơn bão đã đi qua gần một tháng nay,  nhân dân đang tích cực tu sửa lại nhà cửa, tàu thuyền  và các phương tiện sản xuất, kinh doanh, cuộc sống dần dần đã đi vào ổn định. Sau đây là một số hình ảnh mới nhất mà BBT ghi hình được:


Không có nhận xét nào: