Ký hiệu vuông tròn ở ống và lọ vắc-xin

Ký hiệu vuông tròn ở ống và lọ vắc-xin?
Ở các ống và lọ vắc-xin phòng bệnh, nhà sản xuất thường gắn chỉ thị nhiệt độ trên ống và lọ chứa để theo dõi nhiệt độ trong quá trình bảo quản vắc-xin. Chỉ thị nhiệt độ lọ vắc-xin VVM được gắn ở hầu hết các loại ống và lọ vắc-xin, chúng ký hiệu bằng một hình vuông nằm bên trong hình tròn giúp các cơ sở y tế lưu ý khi sử dụng.

Trong quá trình bảo quản, vắc-xin phòng bệnh có thể bị hư hỏng, giảm hoặc mất hiệu lực nếu không thực hiện đúng quy trình. Một số loại vắc-xin dạng dung dịch thường nhạy cảm với nhiệt độ thấp và dễ hư hỏng nếu bị đông băng, trái lại một số loại vắc-xin sống có thể bị hư hỏng khi tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc ánh sáng. Mỗi khi vắc-xin đã bị hư hỏng thì hiệu lực bảo vệ sẽ giảm hoặc mất đi. Vì vậy việc bảo quản vắc xin ở nhiệt độ thích hợp là điều quan trọng để bảo đảm an toàn và hiệu quả tiêm chủng.
Chỉ thị nhiệt độ lọ vắc-xin VVM là ký hiệu được các nhà sản xuất vắc-xin và sinh phẩm y tế gắn dán lên ống và lọ vắc-xin, chúng có khả năng thay đổi màu khi ống và lọ vắc-xin tiếp xúc với nhiệt độ cao quá thời gian cho phép. Trước khi mở ống và lọ vắc-xin để sử dụng tiêm chủng, nhân viên y tế phải kiểm tra chỉ thị nhiệt độ xem vắc-xin có bị hỏng với nhiệt độ cao hay không. Trên thực tế, các nhà sản xuất vắc-xin và sinh phẩm y tế đều có gắn ký hiệu chỉ thị nhiệt độ VVM trên ống và lọ chứa của hầu hết các loại vắc xin, chúng có thể in ở trên nhãn của chóp ống, thân lọ hoặc trên nắp lọ vắc-xin. Đó là một nhãn ký hiệu một hình vuông nằm bên trong hình tròn. Khi ống và lọ vắc-xin tiếp xúc với nhiệt độ cao thì hình vuông sẽ dần dần chuyển sang màu sẫm hơn. Ký hiệu chỉ thị nhiệt độ VVM ở ống vắc-xin đông khô (ampoule of freeze-dried vaccine) thường được gắn trên chóp ống; ở lọ vắc-xin đông khô (vial of freeze-dried vaccine) thường được gắn trên nắp lọ, ở lọ vắc-xin dung dịch (vial of liquid vaccine) thường được gắn ở thân lọ.
Ký hiệu vuông tròn ở ống và lọ vắc-xin?
Nhân viên y tế và các cơ sở y tế dự phòng cần lưu ý chỉ được sử dụng ống và lọ vắc-xin khi màu sắc hình vuông ở bên trong của ký hiệu chỉ thị nhiệt độ VVM sáng hơn hình tròn ở bên ngoài. Phải ưu tiên sử dụng trước nếu ống và lọ vắc-xin có ký hiệu chỉ thị nhiệt độ VVM với hình vuông bên trong bắt đầu sẫm màu nhưng vẫn sáng hơn màu hình tròn ở bên ngoài.
Quy định sử dụng vắc-xin được căn cứ vào ký hiệu chỉ thị nhiệt độ trên ống và lọ vắc xin VVM được chia làm 4 trường hợp như sau:
Trường hợp 1: nếu hình vuông ở bên trong có màu sáng hơn hình tròn ở bên ngoài và nếu vắc-xin chưa quá hạn sử dụng thì có thể sử dụng được.
Trường hợp 2: nếu hình vuông ở bên trong có thay đổi màu nhưng vẫn còn sáng hơn hình tròn ở bên ngoài sau một thời gian bảo quản và nếu vắc-xin chưa quá hạn sử dụng thì phải chú ý ưu tiên sử dụng trước.
Ký hiệu vuông tròn ở ống và lọ vắc-xin?
Trường hợp 3: nếu hình vuông ở bên trong có cùng màu sắc với hình tròn ở bên ngoài phì phải báo cáo lãnh đạo điểm tiêm chủng để chỉ định hủy bỏ, không được sử dụng.
Trường hợp 4: nếu hình vuông ở bên trong có màu sắc sẫm hơn hình tròn ở bên ngoài thì phải báo cáo lãnh đạo điểm tiêm chủng để chỉ định hủy bỏ, không được sử dụng.

Cần lưu ý ký hiệu chỉ thị nhiệt độ trên ống và lọ vắc-xin VVM không cho biết vắc-xin có tiếp xúc với nhiệt độ đông băng hay không. Vì vậy nếu muốn biết vắc-xin có tiếp xúc với nhiệt độ đông băng hay không thì phải dùng thiết bị đọc chỉ thị đông băng điện tử (freeze tag).
Nguồn : SKĐS

Không có nhận xét nào: