HĐND xã khóa XVII tổ chức kỳ họp thứ 9

Ngày 31 tháng 12 năm 2013, Hội đồng nhân dân xã Hải Trạch khóa XVII tiến hành kỳ họp thứ 9 đánh giá tống kết công tác hoạt động năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Tham dự với phiên họp có đại diện tổ HĐND huyện Bố Trạch, đại diện Đảng ủy, UBND,MTTQVN xã các ban ngành cấp xã và các vị HĐND xã cũng có mặt.
Sau đây một số hình ành tại phiên họp:No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.