Khai bút giao thừa

    Đắng, cay, chua ngọt của đời
Ngâm đầy bình suốt một thời rót ra
    Ô hay ai uống cùng ta
Đâu rồi nào những bạn xa bạn gần
   Thôi thì uống với Nàng xuân
Ngất ngây rồi chắp ít vần cỏn con
    Tinh hoa trời đất vo tròn
Nụ mai đào nở, vàng, son cho đời
    Giao thừa đến, lục bát ơi
Đầu xuân khai bút đất trời vào thơ

Giao thừa Giáp Ngọ 2014
 Minh Tùng, Hạnh Vinh

Liên hệ với Admin QRCode

1 comment:

Hồ Nôốc said...

rượu hiền quyện với bạn thơ
mừng năm lần Giáp, bây giờ sáu mươi
tuổi cao, hồn trẻ vui tươi
thơ bay ấm cả lòng người đầu xuânBBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.