BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Friday, July 4, 2014

Lý Hòa - Một số ảnh đẹpLink video YouTube: http://youtu.be/cvqePV6E1Ak

2 comments: