CỰ NẪM

                 
                   Tim tôi neo một tên làng
                   Một thời máu đổ, tri tàn đó sao

                   Đất lành đã hóa chiến hào
                   Lũy tre vây kín hàng rào, hố chông
                   Toàn dân đoàn kết một lòng
                   Đánh cho tan tác thù trong, giặc ngoài

                   Cùng nhau tay lại nắm tay
                   Chung lưng đấu cật dựng xây cuộc đời
                   Cự Nẫm xưa, Cự Nẫm nay
                   Theo lời Đảng, Bác mỗi ngày đơm hoa
                  
                   Hạnh phúc lan tỏa muôn nhà
                   Ngói hồng thôn xóm, mượt mà đồng quê
                   Lưới giăng mắc điện tải về
                   Nông thôn đổi mới thỏa thuê lòng người
                  
                   Ai về Cự Nẫm quê tôi
                   Có nghe nhịp sống sinh sôi từng ngày

BỐ TRẠCH MIỀN DI SẢN
>> xem thêm video

Không có nhận xét nào: