Vô sóng lúc biển động

“Ăn của rừng rưng rưng nước mắt
 Ăn của biển lưng thắt, lưng còng”
No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.