BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Saturday, December 27, 2014

Vô sóng lúc biển động

“Ăn của rừng rưng rưng nước mắt
 Ăn của biển lưng thắt, lưng còng”
No comments:

Post a Comment