Giọng quê choa

lyhoa.vn
Sông Lý Hòa
   Quê tôi giọng nói khó nghe
Đau đầu, tôốc dức chừ dăng con hè
   Chị em ba gọi là o,
Chị miềng kêu ả, anh thì kêu eng
   Để dành thì nói để dèng,
Chổi rành thì nói chổi rèng xuốc cươi,
   Nón rách là cái nói cời,
Áo rách là toạc tơi bời te tua,
   Dây bền thì nói chạc đai,
Đi làm kêu chắc bây ơi đi mần.
   Bùn đất bám bẩn tay chân,
Eng ơi que cảng toàn thân dớp rồi.
   Yêu nhau ưng chắc nhận lời,
Cấy dôông có nghĩa là đôi vợ chồng,
   Gường chõng đều gọi là chờng
vui mừng bui bẻ là mờng cho dau.
   Giọng quê mộc mạc nghĩa sâu,
Giữ trong tâm khảm bền lâu suốt đời,
   Tình quê đượm thắm đầy vơi
Giọng quê tha thiết như lời mẹ ru

Nguồn Faceboock
lyhoa.vn
Sông Lý Hò
>>> Xem thêm Video, linkhttps://www.youtube.com/playlist?list=PL9ZhCBElGEdJ1vgECOPBR4UTa551g6gFK