Góp sức với đời

Lý Hòa
Em được sinh ra thời đã giải phóng rồi
Không tận mắt nhìn đạn bom dội phá
Chẳng thấy bóng mẹ già bên vách lá
Tần tảo một đời, may những chiếc áo xanh

Đất nước hòa bình nhờ công của các anh
Cùng các mẹ Việt Nam, những chị em vượt bao giông bão
Gánh gạo nuôi quân, đã sờn vai áo
Một thưở oai hùng, đầy ắp những chiến công

Là thế hệ tương lai, em khắc cốt ghi lòng
Xin góp sức nhỏ nhoi xây quê hương giàu đẹp
Em được sống nơi Củ Chi đất thép
Đất và hồn đang thấm đẫm tình nhau

Máu đỏ da vàng, năm cánh một ngôi sao
Sĩ, nông, công, thương, binh cùng bao tầng lớp mới
Ba mươi chín mùa xuân, cờ đang bay phất phới
Như reo vui, mừng giải phóng miền Nam

Lời Bác dặn năm xưa, con người phải biết ham:
Là ham học, ham làm, ham tiến bộ
Sống trên đời , không giẫm chân tại chỗ
Dám nghĩ, dám làm, ta vững chí, tự tin

Hôm nay ta đang sống cảnh thanh bình
Được học hành, được no cơm, ấm áo
Xã hội đang cần những tư duy sáng tạo
Xin đồng lòng, góp sức, bạn bè ơi !

        THANH VÂN  

Không có nhận xét nào: