TU BỔ ĐỀN THỜ THÁNH MẪU THIÊN Y A NA THÔN NGOẠI HÒA


Tục thờ Thánh Mẫu Thiên Y A NA của làng biển Lý Hòa có từ thời xa xưa Thánh Mẫu Thiên Y A NA là bà Thánh Mẫu của người Chăm Pa luôn phù hộ độ trì cho dân chài lưới trên biển nhất là khu vực nam Miền Trung. Các cụ xa xưa đi vận tải bằng ghe bầu thường ghé qua chùa Chụt Khánh Hòa để đậu thuyền khi sóng to gió lớn. Năm 1924 ghe của cố Phan Đồng có đến chùa Chụt thỉnh Bà về làng Lý Hòa để thờ tự, hồi đó 4 thôn Nội Hòa - Thương Hòa - Trung Hòa - Ngoại Hòa đều lập đền thờ Bà thường gọi là " Nghè Bà". Trãi qua chiến tranh 4 Nghè Bà đều bị tàn phá hư hỏng nặng. 

 Năm 2005 thôn Ngoại Hòa có phục dựng lại Nghè Bà để thờ tự, qua 10 năm đến nay Nghè Bà xuống cấp, với tâm huyết Thánh Mẫu một số bà con đã tự nguyện góp tiền của, công sức để tu bổ lại Nghè Bà khang trang đẹp hơn. 


Ngày mồng 1 tháng 4 năm Ất Mùi bà con làm lễ cúng tế với sự chủ trì nghi lễ của Ban tâm linh Đình làng và Trưởng Ban mặt trận thôn Ngoại Hòa làm chủ lễ. Buổi lễ diễn ra nghiêm trang và thành kính theo tục lệ của địa phương.
Video đang chỉnh sửa tự động
DANH SÁCH BÀ CON CÚNG HƯƠNG

1: gđ ông bà : Côn -Thảo--  1.000.000đ
2: gđ ông bà : phốc - Thì -      500.000đ
3: gđ Anh Chị : Lộc - Hoà -    500.000đ
4: gđ ông bà : Ánh - Cẩn -     200.000đ
5: gđ. Anh Chị : Cọm - Lý      300.000đ
6: gđ. Anh Chị : Tiến -Hồng - 200.000đ
7: gđ : ông bà : Long -Sen    100.000đ
8: gđ ông bà : Huế -Don       100.000đ
9: gđ : Mệ Bé ; 100.000đ
10: gđ: Đuc Hữu ở : mai hồng : 200.000đ
11: gđ : Anh Chi : Thành - Hiền ( điện nước ) 100.000đ
12: gđ : ông Lề : 100.000đ
13: gđ : ông bà : Minh- Thắng : 50.000đ
14: gđ : ông bà : Thuần - Thanh : 100.000đ
15: gđ : ông bà : Loan -Mùi       50.000đ
16: gđ : ông bà : Cư - Mẹo       100.000đ 
17: Quán Chị Lài : 100.000đ
18: gđ :ông bà : Long - Bình : 100.000đ

Tổng Số : 3.900.000đ

Tổng chi là : 12.760.000đ

Không có nhận xét nào: