Lễ Đại Trường Câu

Mô_tả
Đình Lý Hòa
Trong một năm tại Đình làng Lý Hòa xã Hải Trạch huyện Bố Trạch tình Quảng Bình thường diễn ra hai dịp lễ lớn đó là Xuân Thu  Nhị Kỳ. Lễ Xuân Thu Nhị Kỳ diễn ra các ngày đầu năm và ở giữa năm. Lễ Xuân Thu Nhị Kỳ  ( Lễ Đại Trường Câu) là lễ cầu mùa theo tục lệ của dân làng biển. 
Mô_tả
Sáng nay vào lúc 7h30 phút ngày 30/7/2015 được sự nhất trí của Thường Vụ Đảng Ủy, UBND, UBMTTQVN xã Ban tâm linh xã tổ chức lễ Đại Trường Câu tại Đình làng. Tham gia với lễ hội có đại diện Đảng, Cính Quyền, Mặt Trận xã, các Ban ngành cấp xã, đại diện lãnh đạo thôn và rất đông bà con tiểu thương, các chủ tàu thuyền cũng có mặt tham dự.
Sau đây một số hình ảnh và video tại buổi lễ:

Mô_tả Mô_tả Mô_tả Mô_tả Mô_tả Mô_tả   Mô_tả
Mô_tả Mô_tả Mô_tả Mô_tả Mô_tả Mô_tả Mô_tả Mô_tả
<<<>>> Link Video : https://youtu.be/Lk7LIk5x6gI đang tải lên

Không có nhận xét nào: