Lý Hòa ngày 24 tháng 8 năm 2015


 Biển Lý HòaNhững hình ảnh mới nhất về làng Lý Hòa xã Hải Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình được ghi hình ngày 24  tháng 8 năm 2015. Biển Lý Hòa
Sông Lý Hòa
Cá Chai Cá Rối Cá Bơn Cá mực lẫn lộn Sông Lý Hòa Lý Hòa Biển Lý Hòa Mực Cá Chìn

>>> Xem thêm Video: https://youtu.be/3A33YNAKivI

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.