Sông, biển Lý Hòa sáng ngày 23.8.2015


Biển Lý HòaNhững hình ảnh mới nhất về làng Lý Hòa xã Hải Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình được ghi hình ngày 23 tháng 8 năm 2015.


Sông Lý Hòa
Sông Lý Hòa Biển Lý Hòa Biển Lý Hòa Biển Lý Hòa Biển Lý Hòa Sông Lý Hòa Sông Lý Hòa Sông Lý Hòa


BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.