Sông, biển Lý Hòa sáng ngày 23.8.2015


Biển Lý HòaNhững hình ảnh mới nhất về làng Lý Hòa xã Hải Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình được ghi hình ngày 23 tháng 8 năm 2015.


Sông Lý Hòa
Sông Lý Hòa Biển Lý Hòa Biển Lý Hòa Biển Lý Hòa Biển Lý Hòa Sông Lý Hòa Sông Lý Hòa Sông Lý Hòa