Nhà tổ chức sự kiện sẽ khánh thành vào ngày 10/10/2015

Vào đây để xem những bình luận hàng đầu trên Cộng đồng Lý Hòa Facebook


No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.