Diễn đàn nhân dân góp ý với Công an nhân dân

Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2015 tại thôn Nội Hải xã Hải Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình, UBND xã Hải Trạch tổ chức điểm diễn đàn nhân dân góp ý với lực lượng Công an nhân dân.  Tham dự tại diễn đàn có đại diện công an huyện Bố Trạch, lãnh đạo địa phương, các ban ngành xã, lãnh đạo các thôn, đại diện nhân dân thôn Nội Hải cùng lực lượng Ban Công an xã cũng có mặt.
Sau khi nghe đ/c Hoàng văn Thắng thay mặt Ban Công an xã báo cáo tình hình hoạt động trong thời gian qua, Tổng hợp ý kiến nhân dân góp ý cho lực lượng công an xã  gồm 10 ý kiến trong đó có nhiều  ý khen ngợi lực lượng công an xã huyện đã chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng trên địa bàn dân cư; chủ động phối hợp với Mặt trận tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể tăng cường phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" tại cơ sở; Thái độ, phong cách ứng xử của Công an xã, Công an huyện đối với nhân dân có nhiều chuyển biến, có bước tiến trong xử lý, điều tra phá án, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Với tinh thần thẳng thắn và xây dựng, nhân dân xã thôn Nội Hải xã Hải Trạch cũng tham gia ý kiến đóng góp xây dựng lực lượng Công an về một số vấn đề:  Như bạo lực học đường, tệ nạn đánh nhau, bóng đá số đề,an toàn giao thông, một số thanh thiếu niên hư hỏng tụ tập gây rối mất an ninh trật tự thôn xóm....

Diễn đàn đã thành công tốt đẹp, qua đây nhằm giúp lực lượng Công an xã Hải Trạch nâng cao hơn nữa tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; giải đáp những thắc mắc và tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương về quyền lợi, nghĩa vụ của người công dân trong lĩnh vực an ninh trật tự. Đồng thời để các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân thấy công tác đảm bảo an ninh trật tự là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt.

>>> Duyên dáng Lý Hòa

Không có nhận xét nào: