Xuân Yêu Thương

( Bài dự thi)


Chảo Quê hương một miển quê đổi mới
Xuân đang vể phơi phới những niềm tin
Mới đây thôi cỏn khao khát kiếm tìm
Trên đất Mẹ vẫn chìm trong cát bụi
Quê ta nghèo Mẹ lủi thủi chắt chiu
Hương toả thơm nhờ có Đảng đưa đường
Lý chung tình khắp muôn phương gửi gắm
Hoà con tim nâng sống dậy quê nhà
Tết lại về người cảnh lại hoà ca
Lại nô nức trong ngàn hoa sắc thắm
Về chung nhau gom thật nhiều hạt nắng
Nhộn trong lòng nhảy nhót giữa Đào Mai
Nhịp hồn thiêng vang vọng điểm một hai
Trên đường Xuân trải dài đầy nhựa sống
Đất kiên cường Long Phượng mãi oai phong
Mẹ của con thoả khao khát trong lòng
Yêu quê hương biển sông cùng hoà thuận

Thương thật nhiều Xuân gửi Tết quê tôi