ĐẠI HỘI PHỤ NỮ XÃ HẢI TRẠCH NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Ngày 22 tháng 5 năm 2016 Hội LHPN xã Hải Trạch tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự với Đại hội có đại diện HLHPN huyện, đại diện Đảng ủy, HĐND, MTTQVN, các Ban ngành cấp xã, lãnh đạo các thôn và gần 200 đại biểu đến từ 7 chi hội phụ nữ trong toàn xã.

Sau đây là toàn văn báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2021 và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH HLHPN xã nhiệm kỳ 2016 - 2021

>>> Video hạ thủy tàu đánh cá xa bờ