BIỂN KHÓC

Miền Trung ơi có lúc nào như thế.
Vắng đoàn Tàu , biển khóc thể tình thâm.
Ai gieo nên cho cái cảnh gian truân?
Biển đang chết ,chết từng phần thân thể !

Có phải chăng Trời tạo ra dâu bể ?
Biển khóc ròng thương dương thế oái oăm.
Đâu còn nữa một màu xanh ,xanh thẳm.

Tạo hóa sinh và nuôi dưỡng tương lai.
Nay ta khóc hỏi lỗi ở tại ai .    
Cho thân ta thê thảm lại hoang tàn.
Bạn bè đâu xa lánh chẳng ai màng
Đau xót quá ,tấm thân (vàng) của Biển !!!

Nhật Nguyễn