BIỂN KHÓC

Miền Trung ơi có lúc nào như thế.
Vắng đoàn Tàu , biển khóc thể tình thâm.
Ai gieo nên cho cái cảnh gian truân?
Biển đang chết ,chết từng phần thân thể !

Có phải chăng Trời tạo ra dâu bể ?
Biển khóc ròng thương dương thế oái oăm.
Đâu còn nữa một màu xanh ,xanh thẳm.

Tạo hóa sinh và nuôi dưỡng tương lai.
Nay ta khóc hỏi lỗi ở tại ai .    
Cho thân ta thê thảm lại hoang tàn.
Bạn bè đâu xa lánh chẳng ai màng
Đau xót quá ,tấm thân (vàng) của Biển !!!

Nhật Nguyễn


BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.