Thông báo "Chiến dịch tiêm vaccin phòng Sởi - Rubella cho đối tượng 16 - 17 tuổi"

Thực hiện công văn chỉ đạo số 103 ngày 31 tháng 3 năm 2016 của TYTDP - SR huyện Bố Trạch về việc tổ chức chiến dịch tiêm phòng
TYT xã Hải Trạch thông báo:

Vào lúc 8h đến 11h ngày 20 tháng 4 năm 2016 TYT xã sẽ tổ chức  tiêm vaccin phòng  Sởi - Rubella cho đối tượng 16 - 17 tuổi ( Sinh từ 01//01/1998 - 31/12/1999)
Địa điểm: Tại Trạm Y Tế xã Hải Trạch
Đề nghị các đối tượng 16 đến 17 tuổi đến TYT đúng thời gian trên để được tiêm phòng Sởi - Rubella
Lưu ý: Các đối tượng ở độ tuổi trên nếu đang còn đi học sẽ được tiêm chủng tại trường học.

>>> Xem thên video

Làng Lý Hòa qua hình ảnh Flycam