VIDEO KHÁNH THÀNH CHÙA VĨNH PHƯỚC TỰ LÀNG LÝ HÒA

Khánh thành chùa Vĩnh Phước Tự làng Lý Hòa ngày 22/01/2016 chắc nhiều người đã được biết. Do điều kiện ngày khánh thành BBT phải dùng máy quay của bác Phan Hải nên không có tư liệu sớm video.  Hôm nay nhận được đĩa video tư liệu của bác Phan Hải gửi về nên BBT xin đăng tải nội dung lễ khánh thành Chùa Vĩnh Phước Tự làng Lý Hòa để bà con được biết.
Trong danh sách phát bao gồm 5 video liên kết nhau. Video từ cảnh quay chùa Lý Hòa nhìn từ trên cao qua flycam, video khánh thành chùa, video lãnh đạo, tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo huyện Bố Trạch, và sư thầy Thích Thưởng Đạt về thăm chùa nhân dịp đầu xuân năm mới giải thích một số điều thắc mắc của dân, Video lễ nhập tự ở chùa, Video một số cảnh đón Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh và văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân ở làng Lý Hòa.

VIDEO