Một số hình ảnh bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Hòa chung với không khí cả nước, sáng nay đúng 7 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2016 tại cử tri trong toàn xã Hải Trạch đồng loạt tổ chức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Với tinh thần trách nhiệm cao, cử tri sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng  để bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước ở Trung ương và địa phương.
 Sự kiện trọng đại này của đất nước là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Thành công của cuộc bầu cử sẽ góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng, củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Theo ghi nhận của BBT cuộc bầu cử diễn ra an toàn đúng luật. Sau đây một số hình ảnh mà BBT ghi hình được tại một số điểm bầu cử trong địa phương.