ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ HẢI TRẠCH LẦN THỨ VII

Hôm nay ngày 22 tháng 03 năm 2017, Được sự nhất trí của thường vụ Đảng Ủy, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Hải Trạch tổ chức Đại Hội đại biểu CCB nhiệm kỳ VI (2017 - 2022). Tham dự với Đại Hội có các đ/c Thường trực Hội CCB Huyện Bố Trạch, Thường trực Đảng Ủy, HĐND,  UBND, UBMTTQVN xã Hải Trạch và các đ/c Trưởng ban ngành cấp xã, các đ/c lãnh đạo các thôn cùng toàn thể 120 đại biểu đại diện cho các cho CCB ở các thôn cùng tham dự.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội VI (2012 - 2017) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2017 - 2022) của BCH Hội CCB xã Hải Trạch.. Đại Hội lần này bầu ra BCH nhiệm kỳ VI gồm 9 đ/c và BCH mới tổ chức họp phiên họp đầu tiên  để bầu ra Thường vụ, Chủ tich Hội , Phó Chủ tịch Hội.CCB xã Hải Trạch nhiệm kỳ VI  (2017 - 2022) và bầu ra 7 đ/c tham dự Đại Hội của HCCB Huyện. sắp đến.

Danh sách BCH Hội CCB xã nhiệm kỳ 2017 - 2022 xem ở video


Không có nhận xét nào: