Lý Hòa ngày 09/4/2017

Sáng nay thời tiết khá đẹp trời có sương mù, gió nhẹ hầu hết các thuyền nan đi câu mực đều tập trung về bến. Mực sáng nay khá nhiều có thuyền câu được 10kg. Sau đây là một số hình ảnh và video mà BBT ghi hình  được
Tin bài đóng góp gửi về email:  bslyhoa@gmail.com. Điện thoại :0912414848
Mọi sự hỗ trợ gửi về tài khoản: Hồ Văn Thuân
- Agribank : 3801205203209. Ngân hàng Agribank huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.
- BIDV: 53210000483200. Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh bắc Quảng Bình.

Không có nhận xét nào: