ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ ĐOÀN HẢI TRẠCH KHÓA XXIII NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Ngày 01 tháng 04 năm 2017 tại hội trường UBND xã Hải Trạch diễn ra Đại hội đại biểu  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đoàn Hải Trạch khóa XXIII nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tham dự có đại diện lãnh đạo huyện Đoàn Bố Trạch, lãnh đạo xã , các ban ngành cấp xã và 66 Đại biểu đến từ các Chi Đoàn của các thôn và trường học.
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hải Trạch khoá XXIII diễn ra trong thời điểm hết sức quan trọng. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Công cuộc đổi mới CNH - HĐH của đất nước và địa phương đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng. 
Báo cáo tại đại hội

Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, Đảng bộ, chính quyền xã Hải Trạch ghi nhận và đánh giá cao về vai trò của thanh niên. Luôn chăm lo đến công tác thanh niên, đây là tiền đề quan trọng tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm và hành động của tuổi trẻ. Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hải Trạch lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ tới, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân đưa Hải Trạch phát triển nhanh, toàn diện. 
Phấn khởi trước những thành tựu đổi mới của quê hương đất nước, thanh niên hăng hái thi đua trên mọi lĩnh vực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ý thức giác ngộ chính trị, tư tưởng của thanh niên không ngừng được nâng cao, nhu cầu học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành được phát huy mạnh mẽ. Thanh niên là nguồn nhân lực lao động chính góp phần giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Tuy nhiên, đội ngũ thanh niên còn bộc lộ một số hạn chế đó là: Trình độ, kiến thức về khoa học kỹ thuật chưa đồng đều, tay nghề chuyên môn chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất chưa nhiều, chưa phát huy hết khả năng và tiềm lực sẵn có, chưa mạnh dạn khai thác các thế mạnh, tiềm năng của địa phương. Tình trạng thanh niên thiếu việc làm và việc làm không ổn định vẫn còn. Vấn đề tạo việc làm tại chỗ và lâu dài cho thanh niên đang gặp nhiều khó khăn, do đó tình hình thanh niên đi làm ăn xa, còn nhiều dẫn đến công tác tập hợp thanh niên vào tổ chức thiếu ổn định, tổ chức các phong trào hoạt động hiệu quả đem lại chưa cao. Những tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự biến động giá cả, đời sống việc làm, các tệ nạn xã hội, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của phong trào Đoàn ở địa phương.
Phát huy những thuận lợi và khắc phục những khó khăn, trong nhiệm kỳ qua công tác Đoàn và phong trào TTN xã Hải Trạch đã đạt được những kết quả nhất định trên các lĩnh vực. Để tiếp tục phấn đấu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh trong nhiệm kỳ tới, BCH Đoàn xã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hải Trạch khóa XXII và phương hướng nhiệm vụ đại hội lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2017-2022 BCH xã Đoàn đã rút ra những bài học kinh nghiệm như sau:
Phát biểu của đại diện lãnh đạo xã

Một là:
Phải thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, phối kết hợp chặt chẻ với các ban nghành đoàn thể xã hội hóa công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.
Hai là: Tăng cường giáo dục lý trưởng cách mạng giáo dục truyền thống cho TN, biết khơi dậy và phát huy tính tình nguyện, vai trò xung kích của tuổi trẻ.
Ba là: Phải không ngừng nâng cao chất lượng Đoàn viên cũng như đội ngủ cán bộ Đoàn, duy trì chế độ sinh hoạt đều đặn, chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm phù hợp với tâm lý, khả năng của ĐVTN. Tăng cường công tác tuyên truyền tập hợp thanh niên vào tổ chức.
Bốn là: Chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVTN, thường xuyên sâu sát cơ sở nắm bắt tình hình, tâm tư, tình cảm của ĐVTN.

Năm là: Chú trọng công tác kiểm tra, làm tốt công tác sơ tổng kết, rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng, điển hình, chú trọng công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên phong trào.
Lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng

Đại hội cũng đề ra mục tiêu phương hướng và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 
Mục tiêu:  Nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, nghề nghiệp cho ĐVTN., Đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp.. Xung kích, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.. Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền góp phần xây dựng quê hương Hải Trạch ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Phát biểu của đại diện lãnh đạo Huyện Đoàn

Phương hướng: Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn, đổi mới hình thức, phương thức giáo dục phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi.. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 2 phong trào "Xung kích tình nguyện phát triển KT - XH và bảo vệ Tổ quốc" ,"Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp". Tập trung các hoạt động hỗ trợ thanh niên học nghề tạo việc làm, vay vốn sản xuất kinh doanh làm giàu chính đáng, đi đầu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật  vào đời sống, tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Thực hiện Nghị quyết Đảng uỷ - UBND xã, tổ chức Đoàn thanh niên đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền vận động cán bộ, Đoàn viên thanh niên chung tay góp phần xây dựng quê hương. Đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, góp phần thành công cùng cấp uỷ Đảng chính quyền hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.. Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, chất lượng cán bộ đoàn viên. Tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt, đa dạng hoá các hình thức đoàn kết tập hợp thanh niên..Tham gia xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, tăng cường sự phối hợp với các ban ngành đoàn thể xây dựng cơ chế chính sách tạo nguồn lực cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.


lyhoa.vn

lyhoa.vn
Tham luận của các đại biểu

Đại hội cũng nghe phát biểu chỉ đạo của đại diện lãnh đạo xã, đại diện thường trực Huyện Đoàn Bố Trạch và các ý kiến tham luận của các đại biểu từ các chi hội đóng góp vào bản nghị quyết  trình đại hội.
lyhoa.vn
Ban chấp hành xã đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

Qua một buổi làm việc nghiêm túc đúng luật Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành xã đoàn và Ban thường vụ xã đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu đoàn đại biểu đại diện cho Đoàn xã Hải Trạch tham dự đại hội Huyện Đoàn Bố Trạch trong thời gian sắp đến.
DANH SÁCH BCH ĐOÀN XÃ NHIỆM KỲ 2017 2022

Nguyễn Thị Vân Anh
Ủy viên
Đặng Minh Cương
Ủy viên
Lê Anh Dũng
Ủy viên
Hoàng Thị Bích Hạnh
Bí Thư
Võ Thị Hạnh
Ủy viên
Võ Sỹ Hùng
Phó Bí Thư
Phan Thị Hoa
Ủy viên
Võ Chí Hiền
Ủy viên
Lê Quang Năm
Ủy viên
Phan Minh Tuệ
Ủy viên
Hồ Hải Thái
Ủy viên
Hoàng Thị Phương Thảo
Ủy viên
Hoàng Lê Hà Vy
Thường vụ


>>> Video
 

Không có nhận xét nào: