VIDEO DỰ THI

 Tác giả: Hồng Ánh Bảo Hà. Lớp 8A. THCS Hải Trạch

Bài dự thi:  Xuân yêu thương - Tết quê hương


Bài viết liên quan:

-                Làng Lý Hòa

-         VIDEO DỰ THI

-         VIDEO DỰ THI

-         VIDEO DỰ THI

-         VIDEO DỰ THI

-         Tết yêu thương cùng làng Lý Hòa

-         Xuân Yêu Thương , Tết Quê Hương

-         NGÀY XUÂN QUÊ TÔI

-         VIDEO DỰ THI


Không có nhận xét nào: