Tập hợp ảnh và video giải đua thuyền truyền thống

Vì thời gian rất ngắn, không thể cập nhật và chọn lựa ra những ảnh đẹp, trước mắt mọi người xem tạm thời cho "nóng" còn lâu dài BBT sẽ làm lại cho đẹp hơn. Một số anh em bà con nước ngoài và trong nước có nhắn tin về muốn xem 1 đoạn video, chúng tôi cũng làm hết sức nhưng do mạng tải lên rất chậm nên không có cách nào hơn mà phải chờ.Nếu vào lyhoa.vn có chậm chút hơn ngày thường thì mọi người cũng thông cảm vì số lượng truy cập ngày này vượt cả dự kiến.

Hiện tại chúng tôi đưa lên 1 ít ảnh của giải bơi thuyền truyền thống dưới dạng trình chiếu kèm theo lời phát biểu của đạị diện UBND xã trước và sau khi giải kết thúc kèm  1 đoạn video của giải bơi  khi các thuyền chuẩn bị về đích.
Không có nhận xét nào: