Tổng kết công tác Đoàn Thanh Niên năm 2011

Hôm nay ngày 14/11/2012, BCH   Đoàn Thanh Niên xã Hải Trạch tiến hành tổ chức tổng kết công tác Đoàn năm 2011 đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2012.
Tham dự với buổi tổng kết có các đ/c thay mặt Đảng, Chính quyền và một số tổ chức ban ngành cấp xã cùng đại diện BCH chi đoàn ở các thôn.
Sau buổi tổng kết đ/c Đặng Gia Chiến Bí thư Đoàn xã quán triệt một số nội dung cơ bản về công tác Đoàn trước trong sau tết như động viên thăm hỏi các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, động viên gia đình cũng như bà con vui xuân đón tết an toàn tiết kiệm, tránh các tai tệ nạn xã hội đặc biệt phòng chống pháo nổ, tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường và các hoạt động khác của UBND xã theo lịch tết đã được phân công(ảnh do cán bộ VHTT xã cung cấp)

Không có nhận xét nào: