BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Monday, January 23, 2012

Trước thềm năm mới 2012 tại Australia

Hình ảnh trước thềm năm mới 2012 tại Australia do người Lý Hòa đi du học chụp

No comments:

Post a Comment