Trước thềm năm mới 2012 tại Australia

Hình ảnh trước thềm năm mới 2012 tại Australia do người Lý Hòa đi du học chụp

No comments: