Lịch công tác tuần 9/2012


     PYT HUYỆN BỐ TRẠCH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TYT XÃ HẢI TRẠCH             ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 9 THÁNG 2 NĂM 2012


Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2
27/2
Lựu
Trang
Thuân
Lựu
Lựu
Trang

 Thuân, 
Phong bù cn
Phương b. t7
3
28/2
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Thuân
Phong
Lựu

4
29/2
Thuân
Lựu
Thuân
Thuân
Thuân
Phong

 Phương, Lựu bù t7
5
1/3
Lựu
Phương
Thuân
Lựu
Lựu
Phượng
Phương
Thuân 
6
2/3
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Phương
Lựu
7
3/3
Phương
Phượng
Thuân
Lựu
Lựu
Phương

Phượng Hoa, Thuân,  
Cn
4/3
Thuân
Lựu
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Phương, Hoa, Lựu

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày
NỘI DUNG
Ghi chú
2
Lể 27/2
 Toàn trạm + YTTB, Ys Lựu làm chuyên môn
3
Làm việc bình thường

4
Làm việc bình thường

5
Làm việc bình thường

6
Làm việc bình thường

7


Cn


TRƯỞNG TRẠM                                             NGƯỜI LÊN LỊCHLiên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: