Lịch công tác tuần 10/2012


     PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TYT XÃ HẢI TRẠCH                                  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH

                                                TUẦN 10  THÁNG 3 NĂM 2012

Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2      5.3.11   
Lụu
Phương
Thuân
Lựu
Lựu
Phương

Thuân
Phượng

3       6.3.12            
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng

Lựu
Phương(Bt7)

4       7.3.12
Phương
Lựu
Thuân
Lựu
Thuân
Phương
Phượng


5       8.3.12
Thuân
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Phương
Lựu(Bt7)
6       9.3.12
Lựu
Phương
Thuân
Lựu
Lựu
Phượng Phương
Thuân


7.       10.3.12        
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Lựu,Hoa
Phương
Cn       11.3.12
Phương
Lựu
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Phượng,Hoa
Thuân


CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày
 Nội dung
Ghi chú
2
 Làm việc bình thường

3
 Làm việc bình thường 

4
 Làm việc bình thường 

5
8.3.12 chị em PN trạm dự lể tọa đàm tại xã

6
 Làm việc bình thường. Phượng vào M,T.HA

7


Cn


TRƯỞNG TRẠM                                               NGƯỜI LÊN LỊCH

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: