Tập hợp video các trận bóng đá thanh niên Lý Hòa xuân Nhâm Thìn 2012

Như đã thông báo khi có điều kiện thời gian BBT sẽ tập hợp lại các video đón xuân Nhâm Thìn 2012. Sau đây là tập hợp video giải bóng đá thanh niên Lý Hòa mừng xuân Nhâm Thìn

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.