Lịch công tác tuần 17/2012PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TYT XÃ HẢI TRẠCH                                  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 17 THÁNG 4 NĂM 2012

Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2      16.4.12
Thuân
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Trang


3        17.4.12
Lựu
Phượng
Thuân
Lựu
Lựu
Phượng

Thuân
Phương
(Bt7)
4       18.4.12
Phượng
Trang
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng Phương
Lựu
Trang
(BCN
5        19.4.12
Phương
Thuân
Thuân
Thuân
Thuân
Phương
Phượng
Lựu
(BCN)
6         20.4.12
Trang
Lựu
Thuân
Lựu
Lựu
Phượng
Phương
Thuân (bt7)


7        21.4.12
Thuân
Phượng
Thuân
Thuân
Thuân
Phượng
Trang.Lựu
Phương
CN     22.4.12
Lựu
Phương
Thuân
Lựu
Lựu
Phương
Thuân,Phương
Trang


CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày
Nội dung
Ghi chú
2
16.4.12TC+ KT Phượng+Mai TC ,Phương+Lựu KT+XN
TCMR
3
17.4.12 TT về KT

4
Làm việc BT

5
Làm việc BT

6
Làm việc BT

7


Cn
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: