Vè - Môi trường rác thải

À ơi,... Núi cao ta gọi rừng già, sông sâu nước biếc hiền hòa tuổi thơ. Đời người lắm những ước mơ , muốn sức khỏe tốt ta không được thờ ơ với môi trường
- Trong cuộc sống hiện nay quan tâm nhiều về môi trường sinh thái
Rất giản đơn và gây nhiều tai hại
Làm đớn đau hủy hoại sức người

(Nên tất cả chị em ta )*
Hôm nay đây không chần chừ gì nữa
Nhưng thực hiện việc này không dễ
Toàn Đảng, toàn dân phải coi trọng hàng đầu
(Nên ta phải làm ngay cho được)*
Mỗi gia đình ngày vài ba cân rác
Nhưng rác hiện nay là rất phức tạp
Nhưa, bong bóng, nhiều nên khó bề phân hủy
(Nếu gom lại thị biết đổ đi đâu)*
Người càng đông mà đất càng hẹp
Chất đống nhiều thì thấy không đẹp
gây thối tha bệnh hoạn khôn lường
Cấp trên đã có chủ trương
Tuyên truyền về môi trường sức khỏe
Nhưng chủ trương bà con chưa thấu
Nên khó tìm ra biện pháp rỏ ràng
Như các chỗ đông dân
Các Thị thành có nơi gom lại
Trước khi gom phải đem phân loại
Và có nơi tiêu hủy đàng hoàng
Thế mà vẫn không xong
Có những nơi còn làm chưa được
Mùa mưa về đau lòng dòng nước
Mùa nắng lên thì lại bốc mùi
Tuy nói thế chứ đâu phải bó tay
Từ bao đời nay có người là có rác
Sáng sớm tinh mơ đến đêm về tối mịt
Rác vẫn theo ta quấn quýt đêm ngày
(Đã gọi rác là ghét ai ơi)*
Ghét rất nhiều vì nhìn rác xức lược
Hắn ngỗn ngang trôi theo dòng nước
Rồi  làm nơi sinh đẻ của muỗi ruồi
(Nên tất cả chị em ta ơi}*
Tay trong tay đêm ngày quét dọn
Làm sao cho trong sạch ngoài gọn
Đẩy lùi ốm đau cho cuộc sống thanh bình
À ơi...muốn cho giữ mãi màu xanh
Người người góp sức ngành ngành chung tay
Nhà sạch thì mát thì vui
Đường thông ngõ thoáng đẩy lùi ốm đau

(...)* điệp khúc 2 lần
Không có nhận xét nào: