Hội nghị Tổng kết công tác Tâm linh nhiệm kỳ 2007 - 2012


 Sáng ngày 07 tháng 4 năm 2012 tại Hội trường UBND xã, các Cụ cao niên thuộc Bam Tâm linh Làng Lý Hoà đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Tâm linh nhiệm kỳ 2007 - 2012 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Thành phần tham gia Hội nghị gồm Đại diện các Dòng Họ của Làng, các Cụ ở các Ban, Bệ thuộc Ban tâm linh, đại diện các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền và các Ban nghành đoản thể cấp xã, Đại diện lãnh đạo các thôn... 

Hội nghị đã nghe bản báo cáo tổng kết, báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ qua và từ đó đã đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2017. Về tham dự Hội nghị các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến phát biểu, tham luận và nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo địa phương đối với công tác Tâm linh của Làng.
Một số hình ảnh ghi lại tại Hội nghị:


                                               Tin bài : Minh Cương


Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: