Video một số hình ảnh bão số 10/2013 ở Lý Hòa

1 nhận xét: