Lý Hòa ngày mồng 5 Tết Ất Mùi1 nhận xét:

Unknown nói...

làng miềng đẹp quá