Đêm dạ hội văn nghệ mừng ngày thành lập Đoàn 26 -3

Được sự nhất trí của Thường vụ Đảng Ủy và UBND xã Hải Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình, tối ngày 25/6/2015 Ban chấp hành ĐTN Cộng sản Hồ Chí Minh xã Đoàn Hải Trạch tổ chức đêm dạ hội văn nghệ chào mừng 84 năm ngày thành lập ĐTN Cộng sản Hồ Chí Minh.
Tới dự với đêm dạ hội văn nghệ có đại diện Huyện Đoàn Bố Trạch, đại diện Đảng, Chính quyền, Mặt Trận , các Ban ngành cấp xã cùng đông đảo các đoàn viên thanh niên, học sinh và bà con trong toàn xã.
lyhoa.vn
Đây là một hoạt động có ý nghĩa của xã đoàn Hải Trạch, thông qua lời ca tiếng hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường mối quan hệ đoàn kết của các đoàn viên thanh niên góp phần động viên đoàn viên thanh niên và bà con hăng hái học tập, thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương đất nước trên con đường đổi mới.
Sau đây là một số hình ảnh và video tại đêm dạ hội:lyhoa.vn

lyhoa.vn

lyhoa.vn


lyhoa.vnlyhoa.vn

lyhoa.vn

lyhoa.vn

lyhoa.vn

lyhoa.vn

lyhoa.vn

lyhoa.vn

lyhoa.vn

lyhoa.vn

lyhoa.vn


lyhoa.vn


lyhoa.vn

lyhoa.vn

lyhoa.vn

lyhoa.vn

Không có nhận xét nào: