Đá Nhảy bây giờ ra sao

Chắc hẳn có nhiều người xa quê vẫn nhớ về Đá Nhảy, vậy Đá Nhảy bây giờ ra sao?  Để trả lời câu hỏi đó, sáng nay nhân ngày lễ 30/4/2015 BBT đã đến Đá Nhảy để ghi lại những hình ảnh thực tế. Đá nhảy bây giờ cơ bản vẫn như xưa, tuy có chút ít thay đổi do sự tàn phá của thiên nhiên và một phần do con người. 


No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.