Biển Lý Hòa sáng ngày 3/5/2015

Thời tiết ở Lý Hòa sáng nay rất tuyệt, đặc biệt là ra biển vừa tập thể dục vừa ngắm bình minh lên, luôn tiện mua cá mực tươi ngon về dùng cho buổi sáng. Sáng nay ngư dân cũng đánh bắt gần bờ  được nhiều cá mực, lại còn bán được giá nên mọi người rất phấn khởi.

Sau đây một số hính ảnh được BBT ghi hình sáng nay.

Không có nhận xét nào: