TỔNG HỢP HÌNH ẢNH, VIDEO BÃO SỐ 10 NĂM 2017

Sau đây là một số hình ảnh, video tổng hợp từ cơn bão số 10 ở Làng Lý Hòa xã Hải Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình do người dân ghi hình lại.

Không có nhận xét nào: