BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Saturday, September 23, 2017

TỔNG HỢP HÌNH ẢNH, VIDEO BÃO SỐ 10 NĂM 2017

Sau đây là một số hình ảnh, video tổng hợp từ cơn bão số 10 ở Làng Lý Hòa xã Hải Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình do người dân ghi hình lại.

No comments:

Post a Comment