TỔNG HỢP HÌNH ẢNH, VIDEO BÃO SỐ 10 NĂM 2017

Sau đây là một số hình ảnh, video tổng hợp từ cơn bão số 10 ở Làng Lý Hòa xã Hải Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình do người dân ghi hình lại.

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.