Bố Trạch: Thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19

 

Sau khi UBND hhuyên Bố Trạch có tờ trình đề nghị, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 22-7-2021, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn địa bàn huyện Bố Trạch, kể từ 18 giờ ngày 22-7-2021 cho đến khi có thông báo mới.


Đọc thêm: 

>>>CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN CÁCH LY Y TẾ


1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Online Casinos - Oklahomacasinoguru
Are you 파라오 카지노 searching for the best online casinos in 마카오 샌즈 카지노 Canada? 제이티엠허브출장안마 Check out our 메리트카지노 주소 list of the top 10 casino sites 바카라 사이트 for players from Canada.