Bố Trạch: Thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19

 

Sau khi UBND hhuyên Bố Trạch có tờ trình đề nghị, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 22-7-2021, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn địa bàn huyện Bố Trạch, kể từ 18 giờ ngày 22-7-2021 cho đến khi có thông báo mới.


Đọc thêm: 

>>>CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN CÁCH LY Y TẾ


Không có nhận xét nào: