Mừng tin chiến thắng

Tin chiến thắng reo vang ,
Vang ngõ vang vang khắp xóm làng
Hòa bình, hòa bình quân Pháp tan hoang
Trên đại lang mối thù lai láng
Anh đi mối tình giải phóng
Sắn khoai thơm ngát đầy đồng
Em đi tiếp tế dân công
Trên đường xa khắp bao chiến trường
Lòng mừng, mừng vui sướng
Anh ơi, trên Trung Lào ta đã giải phóng
Hoan nghênh Trung Lào chiến thắng
Quân dân ca khúc hải hoàn.

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.